rehabilitacja funkcjonalna

Nowoczesna fizjoterapia

W swojej pracy korzystam z najnowocześniejszych i progresywnych metod rehabilitacji. Jako uznany fizjoterapeuta, biorę na siebie odpowiedzialność za poprawę stanu zdrowia moich pacjentów, dlatego stale rozwijam swoje umiejętności oraz poszerzam wiedzę dotyczącą najnowszych trendów metod zabiegowych.

Metody rehabilitacji i fizjoterapii

manipulacje powięziowe według STECCO

suche igłowanie (Dry needling)

techniki osteopatyczne

PNF (torowanie nerwowo – mięśniowe

PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) czyli torowanie nerwowo mięśniowe.

Jest ono metodą opierającą się na pobudzeniu i wzmocnieniu słabszych części ciała oraz przywróceniu poprawnego funkcjonowania wzorców ruchowych. Uzyskuje się to poprzez wykorzystanie silniejszych rejonów naszego ciała

Głównym założeniem podczas terapii jest praca nad funkcją pacjenta, czyli jego potrzebami. Wzmocnienie mięśni oraz poszerzenie zakresu ruchu, jest jednym z priorytetów w postępowaniu terapeutycznym. Niemniej jednak, jest to tylko środek do uzyskania celu nadrzędnego, jakim jest funkcja.

PNF rozpatruje dolegliwości pacjenta pod kątem funkcjonalnym. Jej koncepcja zakłada:

–pozytywne podejście w pracy z pacjentem

–kompleksową obserwację pacjenta,

–zintensyfikowany programe zajęć,

–regularną zmianę pozycji,

– doprowadzenie do reakcji na wszystkie bodźce.

Wykorzystywana jest przede wszystkim w :

– neurologii,

– ortopedii.

Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich

wg Dr Jarosława Ciechomskiego

polegają na

1. Techniki Energizacji Mięśni,

2. Mięśniowo – powięziowym rozluźnianiu (Myofascial Release),

3. Technikach Aktywnego Rozluźniania (Active Release Technique),

4. Dysbalans mięśniowo-powięziowego,

5. Terapii punktów spustowych bólu,

6. Rozszerzonej terapii punktów spustowych.

7. Warsztaty diagnozowania i leczenia miednicy

FOI (funkcjonalna osteopatia i integracja)

FOI (Funktionelle Osteopathie Und Integration), czyli funkcjonalna osteopatia i integracja, to odrębna idea terapeutyczna, stosowana w osteopatii i terapii manualnej. Swój rozkwit zawdzięcza rozwojowi badań empirycznych i naukowych, pozyskanych w trakcie prac terapeutycznych u ponad 120.000 pacjentów. Jest to jeden z najszybszych i najlepszych sposobów pomocy pacjentowi, u którego stwierdzono niepoprawne funkcjonowanie narządu ruchu. Ta terapia zawdzięcza swoje sukcesy nowatorskiemu podejściu i niekonwencjonalnemu sposobowi myślenia.

Koncepcja holistycnza

FOI jest kuracją dla naszego całego organizmu. Wychodzi ona z założenia, że całe nasze ciało reaguje na dolegliwości zaistniałe w aparacie ruchu. W efekcie tego jesteśmy zmuszeni wyrównać braki powstałe w wyniku dysfunkcji. Badania praktyczne przyniosły dowody, iż instrumenty kompensacyjne są rozmieszczone w całym naszym ciele, wedle ściśle określonego schematu. Co za tym idzie, stają się łatwiejsze do zdefiniowania. Praktyka nauczyła nas także, że tylko skupienie pełnej uwagi na mechanizmach kompensacyjnych, przynosi szybkie efekty w kwestii poradzenia sobie z zaistniałymi dolegliwościami.

Kinesiology Taping (pot. Plastrowanie)

Kinesiology taping polega na wykorzystywaniu działań sensorycznych plastra kinesiology tape/k-active tape, w celu uzyskania jak najlepszych efektów terapeutycznych.

Podstawą wszystkich metod terapeutycznych, jest wywarcie wpływu na organizm, poprzez wielorakie czynniki mechaniczne i fizykalne, dążące do osiągnięcia założonej poprawy.

Pozwala na to proces samoleczenia organizmu, szerzej znany jako kompensacja. Proces ten niepoddany kontroli, może nieść za sobą efekty niepożądane, jednak przy odpowiednim nadzorze i pokierowaniu, daje możliwość zachowania prawidłowego działania funkcji organizmu.

Korzystanie z plastra w większości przypadków nie ma na celu korekcji mechanicznej, lecz działanie sensoryczne. Prowadzi ono do usprawnienia funkcjonowania lokalnego bądź wpływu na dolegliwości mających swoje źródło poza głównym rejonem objawu.

Najczęściej, stosowana fizjoterapia bądź leczenie objawowe dają niemiarodajne i nietrwałe efekty, ponieważ nastawione są jedynie na zlikwidowanie doskwierających objawów. Głównym celem postępowania terapeutycznego jest przyniesienie pacjentowi ulgi od dolegającego mu bólu, lecz równie ważne jest poznanie i wyeliminowanie przyczyny, która go powoduje.

Kinesiology Taping to leczenie, które zawiera zarówno składniki medycyny europejskiej, jak i dalekowschodniej, która skupia się na leczeniu człowieka, a nie dolegających mu objawów.

W terapii posługujemy się plastrami k-active tape o właściwościach nawiązujących do ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping jest terminem pochodzącym z łaciny. Kinesiologia oznacza w przybliżeniu naukę o ruchu. Oznacza to, że poprzez stosowanie plastra, umożliwiamy przywrócenie funkcji.

Każdy przypadek zastosowania uprzedzony jest badaniami i diagnozą układu mięśniowo-powieziowego. Nie polega na korzystaniu z gotowych schematów dla odpowiednich dolegliwości. Kinesiology taping opiera się na najnowszych sukcesach medycyny z zakresu terapii mięśniowo-powieziowej. Jest najnowocześniejszym i notującym stały progres typem terapii z użyciem plastra.

Istnieje mnogość rodzajów terapii, lecz kinesiology taping jest najczęściej świetnie odbierana przez pacjentów. Dodatkowo funkcjonuje zgodnie z pracą organizmu, przez 24 godziny na dobę, a nie tylko podczas sesji terapeutycznej. Efekty jego stosowania są dostrzegalne od razu po zastosowaniu i utrzymują się na długo po jego usunięciu. Ponadto, jeżeli zachodzi taka konieczność, nie eliminuje możliwości zastosowania innych form terapii.

Wszystkie te metody i dziedziny stosowanej rehabilitacji, mają służyć poprawieniu szeroko rozumianego stanu zdrowia pacjenta. Pozwalają przynieść ulgę podczas leczenia bólu pooperacyjnego, bólu głowy i kręgosłupa. Świetnie sprawdzają się też podczas leczenia sportowców. Gorąco zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem oferowanych przeze mnie zabiegów fizjoterapii oraz do współpracy.